Automatisk Brandanlæg - ABA 

Ofte kommer folk til skade af rødudviklingen og ikke selve ilden, når der udbryder brand i virksomheden.

Hos BE installationer i Viborg er vi uddannede og godkendte til, at lave Automatisk Brandanlæg (ABA), Automatisk Brandventilation (ABV), Autoamtisk Brandvarsling (AVA) og Automatisk Branddørslukning(ABDL) til erhverv og beboelse. 

  

Servicering og opsætning af Brandanlæg ABA

BE installationer har stor erfaring i servicering og vedligehold af brandanlæg. Vi er ISO 9001:2008 certificerede inden for ABA (Automatisk Brand Alarm) og vores nyeste kompetencer på området indbefatter, at vi nu har uddannet personale, som servicere Siemens Brandcentraler.

 

Siemens Brandcentraler

BE installationer er godkendt hos Siemens til at servicere deres brandcentraler.

Det betyder, at vi har personale der er uddannet til at reparere og servicere Siemens brandanlæg.

 

Herunder:

• FC20 MPS.2 Basis Systempræsentation Basis

• Installering I opdatering af software værktøj

• Basis programmering

• Brug og opdatering af test værktøj

• Sikkerheds opgradering fra MP1 .2 og MP2.1 til MP3.0 SR6

• Konvertering af "sites".

• Vedligeholdelse.

 

Automatisk Brandventilation - ABV

Brandventialtion er et system der gør, at bestemte vinduerne åbnes automatisk ved brandalarm og røgudvikling i bygningen.

Det er nødvendigt, at få røgen ud af bygningen og sænket temperaturen, inden det er sikkert for brændmændene at gå ind og redde indespærrede eller tilskadekommende personer.

Brandventilationen fjerner ligeledes overtryk i bygningen, således at eksplosionsfare og overophedning formindskes samtidig med, at røgen bliver suget ud af bygningen.

Hos BE installtioner i Viborg er vi i er ISO 9001:2008 certificerede inden for ABV

 

Automatisk Brandvarsling - AVA

Brandvarsling er er varslingssystem som træder i kraft når f.eks en sprinkler i loftet aktiveres. Der går en alarm direkte til brandvæsnet og samtidig varsles der over lydanlægget at man skal forlade bygningen.  

 

Automatisk Branddørslukning - ABDL

Automatisk Branddørsslukning er et system, som styres af små røgdektorer. Når disse røgdektorer opfanger røgudvikling, vil branddørerne lukkes automatisk. Har du installeret et automatisk Brandalarmanlæg i bygningen vil det ofte være dette, som styre den automatiske Branddørslukning.

 

Har du spørgsmål, eller behov for vejledning, i forbindelse med Automatiske Brandanlæg og sikring af din bygning er du velkomen til at ringe på  86 60 00 15. Vi svarer gerne på spørgsmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top