be nyheder
Anders Andersen står registreret hos Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut som den person hos os, der er certificeret i AVA.

Styr på den vigtige certificering – senest AVA

Det er vedtaget ved lov, at opsætning, service og reparation af fx tone- og varslingsanlæg kræver certificering. Det har vi selvfølgelig altid haft styr på, men hvor vi tidligere har benyttet ekstern assistance til nævnte opgaver, kan vi nu klare det hele selv.

Der gives ingen garantier imod ulykker forårsaget af brand. En alarm kan dog være med til at begrænse brandens kommercielle konsekvenser og redde menneskeliv. Myndigheder og forsikringsselskaber foreskriver derfor særlige alarmanlæg i bygninger, hvor mange mennesker færdes. Fx i offentlige institutioner, virksomheder og på fabrikker.

Et alarmanlæg disse steder anses kun for lovligt, hvis selve fabrikatet er blåstemplet til formålet, og hvis installatøren er certificeret til opgaven.

Certificeringen her i landet sker gennem Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut (DBI), der løbende uddanner og ajourfører registret over certificerede fagfolk. Heri er den senest registrerede fra BE Installationer, Anders Andersen.

Anders ved i forvejen alt om det automatiske brandalarmanlæg (ABA), den automatiske brandventilation (ABV) og den automatiske branddørslukning (ABDL). Den nye certificering gælder det automatiske varslingsanlæg ved brand (AVA), hvorunder han fremover selv udfører den såkaldte STIPA-måling. Denne skal sikre, at advarslen i form af lyd og tale er tydelig og forståelig.

+ termografering 
En anden historie er, at Anders ved samme lejlighed blev certificeret i termografering af elektriske tavler. Herved kan evt. slitage, dårlige forbindelser og lignende tydeligt afsløres for effektiv udbedring, hvilket forhåbentlig medvirker til den samlede sum:

Du kan trygt stole på, vi kan vores håndværk og følger gældende lov.