Fra to enkeltmandsvirksomheder til én med over hundrede ansatte

BE Installationer blev stiftet i 1984, da to mindre elinstallatør-virksomheder blev lagt sammen. Den ene, der var ejet af Bent Mortensen, havde rødder tilbage til 30’erne. Den anden var kun fire år gammel og ejet af Erik Kønigsberg.

Mændenes nye virksomhed fik navn efter det første bogstav i deres fornavne. B for Bent og E for Erik - altså BE Installationer.

Bent og Eriks kompagniskab viste sig hurtigt at være en god beslutning. Med raketfart vækstede BE Installationer og blev til en sund virksomhed.

Læs hele historien om Bent og Erik her

En meget ung Erik Kønigsberg – fuld af gå-på-mod og ambitioner for BE Installationers fremtid.

BE Installationers grundlæggere hhv. Bent Mortensen og Erik Kønigsberg ifm. planlægningen af en storstilet reception i 2022.

Første generationsskifte og etablering af søstervirksomhed

I slutningen af 90’erne, da Bent havde nået pensionsalderen, solgte han sin andel til Erik. Herefter drev Erik BE Installationer som eneejer frem til 2005, hvor to ledende medarbejdere blev medejere. Det var Kim Vissing og Klaus Møller. Begge med installatørbaggrund.

Kim blev bl.a. uddannelsesansvarlig i BE Installationer, og nogle år efter i 2008 indsattes Klaus som direktør i BE Cablecon, som han og Erik grundlagde sammen. BE Cablecon udførte kabelkonfektionering til fortrinsvis vindmølleindustrien, og bare ti år senere blev den solgt til franske Nexans.

Andet generationsskifte med flere udvidelser

Nye vinde blæste igen i 2018. Foruden el-arbejde blev også VVS en del af ydelserne, og Kim Vissing solgte sin ejerandel for at påbegynde sit otium.

Nogle år senere i 2020 – hvor Erik Kønigsberg kunne fejre sit 40-års forretningsjubilæum – indsattes Brian Bryrup som direktør. Han havde forinden vist sit værd som driftschef i BE Installationer og blev ved samme lejlighed medejer. 

Kendetegnende for virksomhedens iværksætterånd har BE Installationer gennem årene lokalt opkøbt flere mindre installationsvirksomheder. Men fra 2021 lykkedes det officielt at udvide med en afdeling tæt på Herning, da ejerne af daværende Sunds El bejlede.

Erik Kønigsberg udtrådte af ejerkredsen ved årsskiftet til 2023 til gengæld for projektchef Jacob Jensen og servicechef Nicolaj Rydahl Hansen. 

Både Jacob og Nicolaj har i mange år været med til at tegne virksomheden og taget betydeligt ansvar i den daglige ledelse. Bl.a. derfor var det helt naturligt at gøre plads til to ekstra i ejerkredsen, forklarede Klaus Møller og Brian Bryrup ifm. offentliggørelsen. 
 

Fra venstre ses Klaus Møller, Brian Bryrup og Erik Kønigsberg (2022).

Fra venstre ses Jacob Jensen, Brian Bryrup, Nicolaj Rydahl Hansen og Klaus Møller (2023).

Kvartalsvis samles alle, der har mulighed for at deltage, til et orienteringsmøde. Her er vi i anledningen rykket ud af huset i Tinghallens BE Foyer.

BE Installationer i dag

BE Installationer har afdeling i Sunds, Sørvad, Skals og selvfølgelig Viborg og beskæftiger p.t. langt over hundrede. Først og fremmest elektrikere og VVS-folk – der løfter installationsopgaver og udfører service indenfor el, VVS, køl og varme, ventilation, brand og sikring samt bygningsautomatik.