be nyheder

Festlige fredage for tre nyuddannede elektrikere

Alle fortjener fejring, når de afslutter deres uddannelse. Men fordi der generelt er mangel på faglært arbejdskraft, mener vi, at der er ekstra grund til at feste, når hele tre lærlinge med få ugers mellemrum afslutter deres uddannelse.

Morten Skorstensgaard, Thomas Peiter Hansen og Sebastian Lühr er navnene på de unge mænd, der fra begyndelsen af dette år officielt har kunnet kalde sig elektrikere.

To af dem blev fejret samtidig. Alligevel var der velfortjent og personlig hyldest til hver enkelt. Det er en tradition her hos os, og den står aldrig til diskussion. Udover, at fejringer af den slags altid foregår på fredage, foreskriver traditionen desuden, at der serveres øl, vand og smørrebrød for alle de medarbejdere, som har lyst og kan deltage.

Direktørens tak og tillykke til hver enkelt
Både til Morten, Thomas og Sebastian var der rosende ord fra vores stifter og direktør, Erik Kønigsberg, da han overrakte dem deres uddannelsesbevis. Det plejer han at gøre, og det skal der være plads til, trods virksomhedens anseelige størrelse.

Erik Kønigsberg, der senere i år kan fejre sit fyrre års forretningsjubilæum, udtaler:

- Det har først i nyere tid fået offentlighedens interesse, at det kan få fatale konsekvenser for vores samfund med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Politisk opkræves der ligefrem bøder, hvis virksomheder som vores ikke opretter tilstrækkeligt med praktikpladser. Derfor er jeg særligt stolt over at kunne sige, at vi i alle de år, der er gået, siden jeg stiftede virksomheden, altid har taget samfundsmæssigt ansvar for at uddanne så mange, dygtige elektrikere som muligt. Både til gavn for den her virksomhed og for branchen som helhed. Herunder synes jeg, det er helt på sin plads at takke den enkelte for sit valg, når uddannelsen er veloverstået.

Op til 5 lærlinge uddannes hvert år
På ti år har vi hos BE installationer gennemsnitligt uddannet mindst fire elektrikere på årsbasis. Et tal, som vi forventer, vil være steget, når der engang i fremtiden skal gøres lignende status over det næstkommende årti. Det understreges af årets antal lærlinge på tyve, hvilket er flere end på samme tid sidste år.