be nyheder

Før folketingsvalget: Skarpt debatindlæg af vores direktør

Ja, vi mangler kvalificeret arbejdskraft! Alligevel tager jeg kraftigt afstand fra forslaget om, at fremtidens elektrikere, smede, mekanikere og lign. skal findes blandt unge, som er ekskluderet fra gymnasieuddannelserne.

Op til det kommende folketingsvalg er der mange emner til debat. Bl.a. ambitionsniveauet for den grønne omstilling.

Dansk Metals formand, Claus Jensen, har i den forbindelse rigtigt påpeget, at politikerne kan sætte nok så høje mål for fremtiden. De overser desværre bare, at målene ikke vil kunne gennemføres, hvis der ikke samtidig uddannes flere håndværkere.

Claus Jensen har derfor luftet et forslag om at gøre det sværere at blive optaget på gymnasiet. Efter min mening et kontroversielt forslag!

Jeg er med på, at man skal kunne spille og synge for at blive optaget på musikkonservatoriet. Men er man normalt begavet, skal det i vores velfærdssamfund fortsat være muligt for alle unge at komme på gymnasiet, hvis de ønsker det.

Med udelukkelsesmetoden risikerer vi et middelalderligt, klasse-opdelt samfund, hvor gymnasiet er for de klogeste, mens erhvervsskolen er nødløsningen for de mindre kloge.

Dette vil være en uheldig udvikling og et ganske ufortjent prædikat at få som velbegavede håndværkere i et topmoderne samfund, der ikke kan fungere uden.

Endelig vil jeg på BE Installationers vegne slå fast, at vi til enhver tid kun ønsker at optage lærlinge, der ser os som deres 1. prioritet.

Nej, lad os i stedet interessere os meget mere for, hvorfor et flertal af de unge vælger gymnasiet. Hvem påvirker dem? Hvad motiverer dem? – Og er det overhovedet rimeligt at forvente af teenagere helt ned til 14 år, at de ved, hvad de vil beskæftige sig med som voksne?

Når vi kender de svar, kan oplysningskampagner bedre tilrettelægges og udbredes for at tale håndværksfagene op. – Her er det nemlig mindst lige så attraktivt at arbejde som bag skrivebordene.