be nyheder

Stor opgave: CTS på 3 skoler

CTS er noget, vi har stor indsigt i og flere års erfaring i at levere. Men det hører virkelig til sjældenhederne, at vi har fået samme ordre på komplet CTS på hele 3 skoler til næsten samtidig klarmelding.

Forklaret for udenforstående dækker CTS over ’central tilstandskontrol og styring’. Det er et automatisk anlæg, der installeres i større bygninger. Med et CTS-anlæg reguleres fx lys-, klima- og temperaturforhold nemt via et computerbaseret system.

Den største af de tre skoler er nybyggeriet af Lysningen Skole i Overlund, der får plads til 750 elever, når den efter planen indvies næste forår. De andre to er hhv. Skals Skole og Ørum Skole, der begge er under til- og ombygning. I Skals skal færdigmeldingen også ske i foråret 2024, mens Ørum Skole forventes at stå klar allerede til efteråret.

Sammenfaldet med skolerne er tilfældigt og har i praksis ingen betydning. Det skulle da lige være at holde tingene adskilt, men det har vores Jacob Jensen og Ole Sørensen, der står i spidsen for arbejdet, selvfølgelig helt styr på.

Med afsæt i Vitani Building Controls hollandskudviklede, frit programmerbare system til CTS, der hedder Priva, er de et stærkt makkerpar. Jacob med sit talent for struktur og Ole med sin tekniske styrke!

På billedet kan det anes, hvor langt processen indtil videre er nået i Ørum. Her har elektriker, Henning Overgaard Hornstrup (til venstre for Ole Sørensen), gået på fuld tid siden midten af marts.

BE Installationers ansvar gælder projektering, tegning, programmering, fortrådning samt test og indkøring. Det er ret omfattende arbejde, og når skolerne klarmeldes, regner vi med, at der sammenlagt vil være udarbejdet mindst 1.000 CAD-tegninger.

Sagt i sammenhængen kan alle vores folk, der er involveret, fint gå under betegnelsen: ’klassens dengser’. Flittigt og dygtigt følger de både tidsplan og aftalerammer.